O aplikaci NaSpis

Aplikace NaSpis slouží právním zástupcům účastníků a vedlejších účastníků řízení ke vzdálenému zpřístupnění dokumentů v elektronických verzích soudních spisů Ústavního soudu, a to za podmínek upravených v § 58a Kancelářského a spisového řádu Ústavního soudu. Zpřístupnění dokumentů prostřednictvím aplikace NaSpis nenahrazuje institut nahlížení do spisu a na zpřístupnění není právní nárok.

Více

Ústavní soud postupem zpřístupňuje elektronické dokumenty, nacházející se ve spisech vedených v rejstřících S. ÚS a Pl. ÚS, právnímu zástupci účastníka a vedlejšího účastníka řízení prostřednictvím internetové aplikace NaSpis, a to na základě registrace právního zástupce v této aplikaci.


Žádat lze pouze o zpřístupnění elektronických dokumentů v těch řízeních, která byla zahájena po 1. 1. 2016. Zpřístupňují se pouze dokumenty, které má Ústavní soud v příslušném spise k dispozici v elektronické podobě (neposkytuje se například přístup do spisových příloh nebo spisů jiných orgánů veřejné moci, které si Ústavní soud vyžádal).


Správce aplikace můžete kontaktovat na adrese naspis(zavináč)usoud.cz